KRYTÍ A VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Vystavení krycího listu se provádí výhradně na základě písemné žádosti chovatele, podané nejpozději 6 týdnů před předpokládaným krytím, a to poradci chovu. Ten má na odeslání krycího listu lhůtu 6. týdnů.

O krycí list můžete žádat i dříve než fena začne hárat. Platnost krycího listu je 9 měsíců ode dne vystavení. Pokud se v této době krytí neuskuteční, je chovatel povinen vrátit originál i průpis krycího listu poradci chovu. V případě nezabřeznutí feny je majitel feny povinen vrátit krycí list nejpozději 75 den od krytí poradci chovu a informovat majitele krycího psa. Nesplnění této povinnosti se považuje za přestupek proti chovatelskému řádu.

Výběr krycího psa je vhodné konzultovat s poradcem chovu. Jedním z hlavních kritérií by měl být rodokmen feny, kde čtyři generace předků poskytují základní informaci k výběru krycího psa. Na krycím listě mohou být uvedeni až tři jedinci.  Pořadí jedinců na krycím listě není rozhodující pro konečný výběr krycího psa.

Neúplně vyplněné nebo nedostatečně doložené žádosti o vystavení krycího listu je poradce chovu oprávněn vrátit chovateli k doplnění.

Krycí list je základním dokumentem o schváleném a uskutečněném krytí a spolu s přihlášenou k zápisu štěňat je základní dokumentací pro vystavení průkazu původu.

Po vyplnění krycího listu může být teprve provedeno vlastní krytí. Originál krycího listu – modrý zůstává u chovatele, který je povinen jej odeslat  do 2 dnů po narození štěňat poradci chovu. Kopii krycího listu – červená  odešle majitel krycího psa poradci chovu do 5 dnů po krytí (doporučeně).

Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými, úspěšně zbonitovanými jedinci stejného plemene s průkazem původu, kteří jsou ve výborné kondici. A to pouze na základě platného krycího listu.

Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh. I nežádoucí krytí musí být vedeno jako krytí plánované, se všemi důsledky. Chovatel může po císařském řezu požádat o krytí ve stejném roce, ale následující rok musí krytí vynechat. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hod.

Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné a tudíž bude považováno za neplánované. Štěňatům z takovéhoto spojení nemohou být vystaveny průkazy původu.

Chovatel i majitel krycího psa ručí za to, že údaje uvedené na krycím listu jsou pravdivé.

Termín kontroly vrhu (kolem 6. týdne věku štěňat) si musíte včas dohodnout s poradcem chovu. Kontrola takovéhoto vydařeného vrhu přinese radost nejenom vám, ale i poradci chovu.

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE  

O vystavení krycího listu můžete žádat prostřednictvím On-Line formuláře - viz níže.

    

Formulář je optimalizován pro Internet Explorer 8.0 a vyšší. v ostatních prohlížečích nemusí být funkční.

ON-LINE ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

I

N

F

O

R

M

A

C

E

 

O

 

F

E

N

Ě

Jméno a ch. stanice feny:
Číslo zápisu:
Datum narození:
Otec:
Číslo zápisu otce:
Matka:
Číslo zápisu matky:
Datum posledního vrhu:
Počet narozených štěňat:
Datum bonitace:

K

R

Y

C

Í

 

P

E

S

Žádáte-li určitého psa, prosím vyplňte:

Jméno psa:
Jméno a adresa majitele psa:
Jméno psa:
Jméno a adresa majitele psa:
Jméno psa:
Jméno a adresa majitele psa:

M

A

J

I

T

E

L

 

F

E

N

Y

Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-Mail:

O

S

T

A

T

N

Í

Datum podání žádosti:
Datum úhrady poplatků:
Poplatky uhrazeny ve výši:
Dotazy, poznámky:

    

Poplatky klubu lze také zaslat na bankovní účet 107 - 2564980277 / 0100

   

POZOR ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU MUSÍTE ZADAT I S PŘEDČÍSLÍM 107

    

Do poznámky pro příjemce uvádějte za co platíte.

   

Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768

© CMKCHYT 2003 - 2017     © BM Yorkies